W Galerii Strome Schody w lęborskim Muzeum odbył się wernisaż wystawy pt. STARY ŚWIAT – NOWE ŻYCIE  Lubowidz – Czarnówko – Wilkowo.

Ekspozycja prezentuje najbardziej okazałe pod względem zasobności w tzw. dary grobowe, pochówki ludności kultury wielbarskiej z pierwszych 3 wieków naszej ery (okres wpływów rzymskich). Eksponaty w większości pochodzą ze zbiorów własnych Muzeum w Lęborku (zabytki z Czarnówka i Wilkowa) oraz z Muzeum Narodowego w Szczecinie (zabytki z Lubowidza). Zostały one pozyskane w wyniku kompleksowych archeologicznych badań wykopaliskowych na cmentarzyskach znajdujących się w pobliżu Lęborka: w Lubowidzu, Czarnówku i Wilkowie. Przygotowywana ekspozycja przybliża zwiedzającym fenomen i unikatowość lęborskiego mikroregionu osadniczego ludności kultury wielbarskiej, który w chwili obecnej jest największym i najlepiej rozpoznanym w Europie. W granicach 3 nekropolii mogło zostać pochowanych nawet ponad 3000 ówczesnych mieszkańców. Biorąc pod uwagę dotychczasowe dane pozyskane w wyniku wieloletnich badań można założyć, że najbliższa okolica zamieszkana była w pierwszych 3 wiekach naszej ery przez liczne, ludne i prężnie rozwijające się społeczności, w których władzę sprawowały wyróżniające się bogactwem jednostki. Przejawia się to szczególnie na cmentarzyskach, w wyposażeniu i sposobie konstrukcji grobów. Pochówki ważnych i majętnych członków społeczności są przeważnie większych rozmiarów (aby pomieścić liczne dary grobowe), czasem nakryte kurhanem lub obwiedzione rowem, a przede wszystkim kryją liczniejsze i bardziej prestiżowe przedmioty. 

Pobocznym wymiarem wystawy jest przybliżenie osiągnięć konserwacji i rekonstrukcji poprzez możliwość porównania stanu zabytku w chwili odkrycia do prezentowanego w gablotach. Prezentowane muzealia, zwłaszcza elementy stroju i kunsztowna biżuteria z metali szlachetnych, są okazją do podziwiania ówczesnych zaawansowanych technik złotniczych i jubilerskich. Dzięki wykonanym i przedstawianym rekonstrukcjom pochówku w chwili pogrzebu zademonstrowane zostały zarówno praktyki i sposoby związane z obrzędowością sepulkralną, jak i w pewnych aspektach, elementy ówczesnej mody (np. strojny pas i sposoby upinania odzieży).


Fot.UM Lębork